Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Van Hall Larenstein

De samenwerking met Van Hall Larenstein spitst zich toe op de volgende drie onderwerpen:

1. Biobased Society
Van Hall Larenstein is één van de kenniscentra in Nederland op het gebied van Biobased Society. De studenten ondersteunen Ecomunitypark bij het uitwerken van de concepten en leveren input bij de realisatie ervan.

2. Duurzame gebiedsontwikkeling
Van Hall Larenstein gaat deelonderzoeken uitvoeren op verschillende technische milieuaspecten op het gebied van water, energie, ecologie/biodiversiteit en afval.

3. Biodiversiteitsmonitoring
Daarnaast voeren studenten van Van Hall Larenstein meerdere malen per jaar een biodiversiteitsmonitoring uit op het park onder leiding van de Friese Milieu Federatie. Tijdens een dergelijke monitoring wordt er naar verschillende criteria gekeken en getoetst of Ecomunitypark een biodiversiteitsvriendelijke plek is. 

Meer weten over de biodiversiteitsmonitoring?

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap