Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Ruimtelijke inrichting

Ecomunitypark vormt straks een geleidelijke overgang tussen de bebouwde kom en het waardevolle beekdal. Er is gekozen voor een zorgvuldige positionering van landschappelijke elementen en bebouwing, waardoor deze overgang wordt geborgd. De entree van Oosterwolde-Zuid heeft met de komst van de vernieuwde N381 een hoogwaardige en kwalitatieve uitstraling gekregen voor de entree naar Ecomunitypark.

Ontsluiting
Bij de ontsluiting van Ecomunitypark staat verkeersveiligheid voorop. De aan- en afvoerroutes naar het park van vrachtverkeerstromen en overige verkeerstromen zijn van elkaar gescheiden. Vrachtwagens gaan direct naar het noordelijke deel dat bedoeld is voor productie en distributie. Personenverkeer en langzaam verkeer naar het zuidelijke deel waar de kantoren, onderwijs en onderzoek worden gehuisvest. Er is voor fietsters speciaal in het verlengde van de Venekoten een fietspad vrijgemaakt van verkeerstromen. 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap