Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Bedrijfstype

Ecomunitypark richt zich op bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijsorganisaties en overige partijen die hun activiteiten verder willen ontplooien in een duurzaam werklandschap. 

Op Ecomunitypark wordt invulling gegeven aan het concept van de biobased society. Qua type activiteiten wordt gericht op:
• Productie
• Distributie
• Onderzoek en Advies
• Onderwijs
• Productontwikkeling
• Dienstverlening

Er wordt geen minimumgrens gesteld aan de omvang van bedrijven. Voor distributie en productie wordt een maximale omvang van 7.500 m2 BVO voor bedrijfsruimten aangehouden.

Grondverkoop

De percelen zullen worden verkocht aan geïnteresseerde partijen. De openbare ruimte en parkeerplaatsen blijft in eigendom van Ecomunitypark Beheer. Zij draagt zorg voor de aanleg van het park en de oplevering van bouwrijpe kavels aan de toekomstige gebruikers. Parkeerplaatsen worden in voldoende mate in clusters aangelegd en worden zo gesitueerd dat loopafstanden naar de bedrijven beperkt blijven. 

Partijen gaan deel uitmaken van de Stichting Ecomunitypark en dragen bij voor park- en facility management middels een servicevergoeding. Park en facility management wordt uitgevoerd onder de regie van de Stichting.

 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap