Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Mobiliteit

Ecomunitypark ligt aan de rand van Oosterwolde. In overleg met de gemeente wordt er gezocht naar duurzame vervoersoplossingen van en naar het centrale busstation van Oosterwolde. Ten behoeve van het vervoer van studenten uit Leeuwarden zullen duurzame vervoersoplossingen, zoals elektrisch busvervoer worden voorzien.

Vervoer
Op het park komen elektrische oplaadpunten voor elektrische auto's. Op de aan- en afvoerroutes naar het park worden vrachtverkeerstromen en overige verkeerstromen van elkaar gescheiden. Vrachtwagens gaan direct naar het noordelijke deel, dat bedoeld is voor productie en distributie. Personenverkeer en langzaam verkeer worden direct naar het zuidelijke deel geleid, waar de kantoren, het onderwijs en onderzoek worden gehuisvest.

Parkeerplaatsen
Parkeren voor personeel en bezoekers aan het park, wordt geaccommodeerd op centrale parkeerplaatsen, waardoor er een rustiger ruimtelijk beeld ontstaat en parkeerplaatsen door bedrijven kunnen worden gedeeld, wat minder ruimtebeslag tot gevolg heeft.

 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap