Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Parkconcept

Ecomunitypark is een uniek, duurzaam werklandschap met een geheel eigen, onderscheidende uitstraling. Een inspirerende omgeving waarin bedrijven samenwerken, synergie creëren en meerwaarde scheppen voor mens, milieu en omgeving. Daarbij staan er drie onderwerpen centraal;

1. Regionale ontwikkeling

In de regio is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Na het afronden van het middelbaar onderwijs, trekken veel jongeren uit de omgeving weg voor hun studie of het vinden van werk. Door het faciliteren van innovatief ondernemerschap wil Ecomunitypark banen creëren en jong talent aantrekken. Dit is uiteindelijk de sleutel tot het optimaliseren van leefbaarheid in Zuidoost Friesland.

2. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Zowel het bedrijfsleven als onderwijsinstellingen beschikken over veel kennis en ervaring. In het centrale gebouw Ecomunitycenter kan men optimaal gebruik maken van deze expertisen. Bedrijven kunnen innovatievragen indienen die vervolgens worden uitgewerkt door studenten in de vorm van praktijkopdrachten. Het onderwijs kan hierdoor nieuwe kennis inbrengen die van meerwaarde zijn voor o.a. nieuwe bedrijfsstrategieën en het bedrijfsleven kan op haar beurt ervaringsplekken bieden voor studenten die van belang zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden.

3. Kwaliteit van de ruimte

Ecomunitypark bestaat uit ca 17 hectare grond en wil de kwaliteit van deze ruimte optimaal benutten. In samenwerking met o.a. het Waterschap en de Friese Milieu Federatie worden biodiversiteits verhogende maatregelen getroffen, het park zal voo 55% bestaan uit groen en water.  De ruimte en natuur spelen een belangrijke rol in de beleving van het park. 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap