Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Biodiversiteit

De gangbare gedachte is dat biodiversiteit en bedrijfsleven niet samen kunnen gaan op een bedrijventerrein. Op Ecomunitypark willen we het tegendeel bewijzen. In samenwerking met de Friese Milieu Federatie en plaatstelijke ecologen streven we onder andere naar;

  • Het creeëren van een geschikt leefgebied voor veel verschillende planten en dieren
  • Biodiversiteit dieper in de de bedrijfsstratege verankeren door het schrijven van een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage
  • 55% van het werklandschap wat bestaat uit groen en water
  • Het uitvoeren van een jaarlijks biodiversiteitsmonitoring door studenten van Van Hall Larenstein
  • Ecologische functionele poelen en amfibieën aanleggen
  • Vier verschillende habitats creëren
  • Door middel van beplanting voedsel-, nest- en schuilmogelijkheden bieden voor vogels en zoogdieren

Lees hier meer over de eerste resultaten van de biodiversiteitsmonitoring op het park.

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap